sobota, 27 października 2018

Raport do Kobize, szkolenie, 2019. Program, cena, terminy. Warsztaty, ćwiczenia, obliczenie,


Kobize Szkolenie, 2019. Krok po kroku.
Przygotowanie dokumentów.

Omówienie zasad rejestracji i raportowania.
Założenie konta.
Przeliczanie jednostek.
Warsztaty na przykładzie Twojego konta.
Możliwe szkolenie indywidualne w siedzibie Twojej firmy, w Twoim zakładzie.
Wprowadzenia danych do raportu.
Generowanie raportu końcowego KOBiZE.
Przykłady, rozwiązywania problemów, pomoc.

Bilans emisji do powietrza w raporcie do KOBIZE

Wprowadzanie emitorów, określanie parametrów emisji,  niekorzystnych dla środowiska substancji (gazy cieplarniane, pyły oraz inne substancje).

Sprawozdanie z opłat środowiskowych.

Wprowadzanie środków transportu.

Generowanie raportu końcowego.

Najczęściej popełniane błędy i sposób ich rozwiązania.

Konsultacje, ekspertyzy.

Kobize, kogo dotyczy ?


Zgodnie z informacjami na stronie www.kobize.pl, obowiązek dotyczy m.in. podmiotów korzystających ze środowiska czyli są to a) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

Termin szkolenia, cena, tel. 502-032-782, i Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Słupsk.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Twojej firmy, w Twoim zakładzie.


Szkolenie  Raport do Kobize, 2019.
Program:
1. Wprowadzenie do Kobize.
  • Dlaczego raport jest potrzebny ?
  • Kiedy należy go wykonać ?
  • Czego dotyczy.
  • Z jakiego obowiązku to wynika.
2. Pierwsze kroki.
  • Założenie konta, prawidłowa rejestracja zakładu, zmiany danych konta założonego.
3. Wprowadzanie danych.
  • Podanie współrzędnych zakładu, emitorów.
  • Sprawdzenie jakie instalacje zakładu należy wykazać w raporcie.
  • Dodawanie instalacji/źródeł w instalacji.
  • Wprowadzenie czas pracy, paliwa dla poszczególnych źródeł.
  • Przeliczanie jednostek, obliczenia praktyczne.
4. Raport do KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska.
5. Wygenerowanie raportu końcowego.
6. Dyskusja, pytania, pomoc.
Metodologia:
Teoria minimum, praktyka maksimum. Praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne na  konkretnych przykładach z  zakładu pracy.

Kontakt tel. 502-032-782 www.ekobroker.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz