środa, 31 października 2018

Opłaty produktowe, tel. 502-032-782. Obliczanie. Wykaz, sprawozdanie, cena. Naliczanie opłat produktowych. Jak obliczyć.


Opłaty produktowe, tel. 502-032-782. Obliczanie. Wykaz, sprawozdanie, cena.
Naliczanie opłat produktowych.  Są to płaty ekologicznej, które należy uiścić  za opakowania gdy w skutek działania firmy, zostały wprowadzone przez nią na rynek krajowy opakowania. Czy dla Twojego zakładu konieczne jest obliczenie opłaty produktowej ? Jak obliczyć jej wysokość dla zakładu ? Kogo dotyczy ? Jakie są obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie ? Gdzie złożyć sprawozdanie, wykaz.Usługi obliczania.
Tel. 502-032-782.
 Cennik usługi do uzgodnienia. http://ekobroker.pl/ Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Słupsk.

sobota, 27 października 2018

Raport do Kobize, szkolenie, 2019. Program, cena, terminy. Warsztaty, ćwiczenia, obliczenie,


Kobize Szkolenie, 2019. Krok po kroku.
Przygotowanie dokumentów.

Omówienie zasad rejestracji i raportowania.
Założenie konta.
Przeliczanie jednostek.
Warsztaty na przykładzie Twojego konta.
Możliwe szkolenie indywidualne w siedzibie Twojej firmy, w Twoim zakładzie.
Wprowadzenia danych do raportu.
Generowanie raportu końcowego KOBiZE.
Przykłady, rozwiązywania problemów, pomoc.

Bilans emisji do powietrza w raporcie do KOBIZE

Wprowadzanie emitorów, określanie parametrów emisji,  niekorzystnych dla środowiska substancji (gazy cieplarniane, pyły oraz inne substancje).

Sprawozdanie z opłat środowiskowych.

Wprowadzanie środków transportu.

Generowanie raportu końcowego.

Najczęściej popełniane błędy i sposób ich rozwiązania.

Konsultacje, ekspertyzy.

Kobize, kogo dotyczy ?


Zgodnie z informacjami na stronie www.kobize.pl, obowiązek dotyczy m.in. podmiotów korzystających ze środowiska czyli są to a) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

Termin szkolenia, cena, tel. 502-032-782, i Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Słupsk.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Twojej firmy, w Twoim zakładzie.


Szkolenie  Raport do Kobize, 2019.
Program:
1. Wprowadzenie do Kobize.
 • Dlaczego raport jest potrzebny ?
 • Kiedy należy go wykonać ?
 • Czego dotyczy.
 • Z jakiego obowiązku to wynika.
2. Pierwsze kroki.
 • Założenie konta, prawidłowa rejestracja zakładu, zmiany danych konta założonego.
3. Wprowadzanie danych.
 • Podanie współrzędnych zakładu, emitorów.
 • Sprawdzenie jakie instalacje zakładu należy wykazać w raporcie.
 • Dodawanie instalacji/źródeł w instalacji.
 • Wprowadzenie czas pracy, paliwa dla poszczególnych źródeł.
 • Przeliczanie jednostek, obliczenia praktyczne.
4. Raport do KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska.
5. Wygenerowanie raportu końcowego.
6. Dyskusja, pytania, pomoc.
Metodologia:
Teoria minimum, praktyka maksimum. Praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne na  konkretnych przykładach z  zakładu pracy.

Kontakt tel. 502-032-782 www.ekobroker.pl

poniedziałek, 10 września 2018

Wykaz opłat za korzytanie ze środowiska, cennik, raport do kobize cena, zgłoszenie firmy do bdo, cro, sprazdanie z klimatyzacji, fgazy,


Oferujemy wykonanie sprawozdania i wykazu opłat środowiskowych:
Sporządzanie dla Twojego zakładu wymaganego sprawozdania.
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
- za korzystanie z samochodów służbowych
-  przeładunek paliw
- spawanie, lakierowanie, malowanie, piaskowanie
- korzystanie z kotłów, pieców,
- opłata za klimatyzacje,
- wykorzystanie maszyn roboczych, kosiarki, kosy, ciągniki, wózki widłowe,

Dla Twojej  firmy pomoc i  doradztwo dla pracowników odpowiedzialnych za raporty i deklaracje z ochrony środowiska, pomoc w obliczeniach za opłaty ekologiczne.

Sprawdzenie poprawności wykonanych wykazów naliczania opłat i sporządzania sprawozdań, raportu do Kobize
Dokończenie rozpoczętych wniosków.
Doradztwo w optymalizacji opłat za korzystanie ze środowiska.
Naliczanie opłat zaległych, koniecznych do wyliczenia na przykład w związku z kontrolą WIOŚ oraz sporządzanie wymaganych brakujących sprawozdań.
Złożenie sprawozdania w urzędzie.
Indywidualne szkolenie i pomoc przy rozwiązaniu konkretnych problemów.

Raport do Kobize
Opłaty Środowiskowe
Centralny Rejestr Operatorów, cro
Baza Danych Sprawozdań, bds
Baza Danych o Odpadach, bdo,


Przepisy wymagają od przedsiębiorców regularnej sprawozdawczości z ochrony środowiska.
Zadzwoń i zapytaj jak możemy Ci pomóc.
Cennik. Tel. 502-032-782

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk

sobota, 1 września 2018

Sprawozdanie z czynnika chłodniczego,cena,tel. 502-032-782. Ewidencja i zgłoszenie klimatyzacji. Obsługa firm. Zestawienie roczne, raport.


Fluorowane gazy cieplarniane, tj. HFC - wodorofluorowęglowodory, PFC - perfluorowęglowodory oraz SF6 - heksafluorek siarki, są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP).  To jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, które nie występują naturalnie, natomiast są wytwarzane przez człowieka i stosowane między innymi jako: czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów zawierających pianki, ponadto stosowane jako środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych, gaz izolujący w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce oraz gazy pędne do produkcji aerozoli.


Sprawozdania dotyczącego obrotu gazami fluorowanymi. Substancje te wykorzystywane są miedzy innymi przez warsztaty samochodowe do napełniania układów klimatyzacji. Obowiązkowo np: warsztaty samochodowe, sprawozdanie muszą złożyć podmioty, które posiadały na stanie magazynowym warsztatu czynnik chłodniczy, sprawozdanie z klimatyzacji.  Sprawzdanie obowiązuje także w przypadku gdy były wykonywane obsługi układu klimatyzacji. Sprawozdanie ma formę elektroniczną.Oferujemy:

Baza Danych Sprawozdań, SZWO i FGC, wpis, wykonanie sprawozdania.
Sprawozdanie z klimatyzacji.
Ewidencja klimatyzacji.
Sprawozdanie f-gazy.
Karta w układzie klimatyzacji.
Ewidencja przychodów i rozchodów czynnika chłodzącego.
Karta ewidencji czynnika chłodniczego.
Ewidencja czynników chłodniczych.
Sprawozdanie szwo i fgc.
Wypełnienie i przekazanie dokumentacji.
Rejestracja w bazie BDS, obsługa firm.


http://omegaplus.home.pl/sprawozdaniezklimatyzacji/
Cennik tel. 502-032-782

Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Zielona Góra, Rybnik, Ruda Śląska, Tychy, Opole, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie-Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Mysłowice, Piotrków Trybunalski, Piła.


 

niedziela, 15 lipca 2018

Centralny Rejestr Operatorów, zmiany, Jak zarejetrować urządzenia chłodnicze, jak wypełnić raport.


Zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów - Co nowego w rejestracji urządzeń ?


Z dniem 1 lutego 2018 Centralny Rejestr Operatorów został dostosowany do wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów.
Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:
 • termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r.;
 • termin zamknięcia Kart założonych dla urządzeń i systemów zawierających 3 kg lub więcej f-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq f-gazów sporządzonych dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
 • termin założenia nowych Kart dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg f-gazów.
 • termin założenia przez operatorów Kart Urządzeń dla urządzeń będących agregatami chłodniczymi na samochodach ciężarowych chłodniach (o masie >3,5 t) oraz przyczepach chłodniach lub będących organicznymi obiegami Rankine’a, zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej f-gazów.
 •  https://bip.mos.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/departament-ochrony-powietrza-i-klimatu/centralny-rejestr-operatorow-cro/  

 Rejestracja firm, wpis do bazy, obsługa CRO

tel. 502-032-782. http://ekobroker.pl/