środa, 31 października 2018

Opłaty produktowe, tel. 502-032-782. Obliczanie. Wykaz, sprawozdanie, cena. Naliczanie opłat produktowych. Jak obliczyć.


Opłaty produktowe, tel. 502-032-782. Obliczanie. Wykaz, sprawozdanie, cena.
Naliczanie opłat produktowych.  Są to płaty ekologicznej, które należy uiścić  za opakowania gdy w skutek działania firmy, zostały wprowadzone przez nią na rynek krajowy opakowania. Czy dla Twojego zakładu konieczne jest obliczenie opłaty produktowej ? Jak obliczyć jej wysokość dla zakładu ? Kogo dotyczy ? Jakie są obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie ? Gdzie złożyć sprawozdanie, wykaz.Usługi obliczania.
Tel. 502-032-782.
 Cennik usługi do uzgodnienia. http://ekobroker.pl/ Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Słupsk.

sobota, 27 października 2018

Raport do Kobize, szkolenie, 2019. Program, cena, terminy. Warsztaty, ćwiczenia, obliczenie,


Kobize Szkolenie, 2019. Krok po kroku.
Przygotowanie dokumentów.

Omówienie zasad rejestracji i raportowania.
Założenie konta.
Przeliczanie jednostek.
Warsztaty na przykładzie Twojego konta.
Możliwe szkolenie indywidualne w siedzibie Twojej firmy, w Twoim zakładzie.
Wprowadzenia danych do raportu.
Generowanie raportu końcowego KOBiZE.
Przykłady, rozwiązywania problemów, pomoc.

Bilans emisji do powietrza w raporcie do KOBIZE

Wprowadzanie emitorów, określanie parametrów emisji,  niekorzystnych dla środowiska substancji (gazy cieplarniane, pyły oraz inne substancje).

Sprawozdanie z opłat środowiskowych.

Wprowadzanie środków transportu.

Generowanie raportu końcowego.

Najczęściej popełniane błędy i sposób ich rozwiązania.

Konsultacje, ekspertyzy.

Kobize, kogo dotyczy ?


Zgodnie z informacjami na stronie www.kobize.pl, obowiązek dotyczy m.in. podmiotów korzystających ze środowiska czyli są to a) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

Termin szkolenia, cena, tel. 502-032-782, i Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Słupsk.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Twojej firmy, w Twoim zakładzie.


Szkolenie  Raport do Kobize, 2019.
Program:
1. Wprowadzenie do Kobize.
  • Dlaczego raport jest potrzebny ?
  • Kiedy należy go wykonać ?
  • Czego dotyczy.
  • Z jakiego obowiązku to wynika.
2. Pierwsze kroki.
  • Założenie konta, prawidłowa rejestracja zakładu, zmiany danych konta założonego.
3. Wprowadzanie danych.
  • Podanie współrzędnych zakładu, emitorów.
  • Sprawdzenie jakie instalacje zakładu należy wykazać w raporcie.
  • Dodawanie instalacji/źródeł w instalacji.
  • Wprowadzenie czas pracy, paliwa dla poszczególnych źródeł.
  • Przeliczanie jednostek, obliczenia praktyczne.
4. Raport do KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska.
5. Wygenerowanie raportu końcowego.
6. Dyskusja, pytania, pomoc.
Metodologia:
Teoria minimum, praktyka maksimum. Praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne na  konkretnych przykładach z  zakładu pracy.

Kontakt tel. 502-032-782 www.ekobroker.pl