niedziela, 15 lipca 2018

Centralny Rejestr Operatorów, zmiany, Jak zarejetrować urządzenia chłodnicze, jak wypełnić raport.


Zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów - Co nowego w rejestracji urządzeń ?


Z dniem 1 lutego 2018 Centralny Rejestr Operatorów został dostosowany do wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów.
Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:
  • termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r.;
  • termin zamknięcia Kart założonych dla urządzeń i systemów zawierających 3 kg lub więcej f-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq f-gazów sporządzonych dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
  • termin założenia nowych Kart dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg f-gazów.
  • termin założenia przez operatorów Kart Urządzeń dla urządzeń będących agregatami chłodniczymi na samochodach ciężarowych chłodniach (o masie >3,5 t) oraz przyczepach chłodniach lub będących organicznymi obiegami Rankine’a, zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej f-gazów.
  •  https://bip.mos.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/departament-ochrony-powietrza-i-klimatu/centralny-rejestr-operatorow-cro/  

 Rejestracja firm, wpis do bazy, obsługa CRO

tel. 502-032-782. http://ekobroker.pl/