czwartek, 11 września 2014

Opłaty środowiskowe 2015, obliczanie opłat środowiskowych w 2015r, termin.

Termin złożenia sprawozdania za opłaty środowiskowe, zgodnie z nowymi przepisami (rocznej informacji) i wniesienia opłaty mija z dniem 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów. Wysokość przedmiotowych opłat zależy od: ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe) rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych ilości i rodzaju składowanych odpadów. Naliczanie opłat z ochrony środowiska w firmie. Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.), obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem, obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska. Informacja o opłatach środowiskowych dotyczy wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw. Jeśli masz wątpliwości jak policzyć opłatę za środowisko, jak prawidłowo policzyć opłaty za korzystanie ze środowiska ?

Kogo dotyczą opłaty środowiskowe ? Obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Zadzwoń tel. 502-032-782

http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/