wtorek, 12 maja 2015

Kobize przypomina spoźnialskim o złożeniu raportu.

Złóż raport Kobize jak najszybciej !. Kobize wysyła przypomnienia , iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1107, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 tej ustawy, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE ? – Zadzwoń tel. 502-032-782.
Raport KOBiZE dotyczy firm z wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, zakładu przemysłowego, stacji paliw, salonu samochodowego, firmy transportowej. Wykonanie raportu KOBiZE wynika często z kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów ochrony środowiska. Czy KOBiZE dotyczy tylko firm tel 502-032-782 ? Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, raportu zawierającego m. in. informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji, surowcach i paliwach towarzyszących emisjom. Obowiązek może dotyczyć np. szkoły, schroniska, spółdzielni mieszkaniowej, domu opieki, sanatorium, szpitala, przychodni medycznej, domów dziecka, placówek kulturalnych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, domów wczasowych, teatrów czy kin, Warszawa, domów kultury, itp. Gdzie należy złożyć wniosek o założenie konta w KOBiZE ? Założenie konta i rejestracji zakładu należy dokonać poprzez wysłanie wygenerowanego wniosku wraz z pełnomocnictwem na adres siedziby Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ul. Chmielna 132/134 , Warszawa. Oferujemy pełną obsługę w zakresie raportów KOBiZE: tel 502-032-782. - założenie konta w krajowej bazie KOBiZE w imieniu zakładu, - rejestracja firm z terenu całej Polski w bazie KOBiZE, - raport do KOBiZE za instalacje, - sporządzenie raportu końcowego dla firmy, - sprawozdanie do KOBiZE, - pomoc w wypełnianiu raportów, - KOBiZE sprawozdania, - obsługa bieżąca firmy w bazie KOBiZE, - wypełnienie raportów zaległych i bieżących, - dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków. Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji rocznego raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). http://ekobroker.pl/ tel 502-032-782