niedziela, 13 marca 2016

Fgazy, sprawozdanie, rejestracja, raport, zgłoszenie

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?
Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przedsiębiorcy, którzy posiadają urządzenia zawierające co najmniej 3 kg substancji
kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych Termin rejestracji lodówek i urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz gaśnic,  które zawierają, co najmniej 3 kg substancji fluorowanych upływa 14 marca. Po tym terminie kontrolerzy mogą nakładać kary finansowe. 
Kogo dotyczy rejestracja lodówki, chłodni, pompy ciepła, urządzeń systemów przeciwpożarowych, gaśnic, fgazy ?
Nowy obowiązek może dotyczyć przedsiębiorców np: właścicieli sklepów spożywczych, zakłady przetwórstwa, magazynowania w chłodniach i lodówkach mrożonek, aptek, rolników, którzy posiadają duże chłodnie i lodówki, oraz firm z rozbudowanym systemem klimatyzacji oraz pompy ciepła. 
Rejestracja urządzeń stacjonarnym napełnionych 3 kg i więcej substancją zubażającą warstwę ozonową,  urządzeń chłodniczych, chłodni, lodówek. klimatyzacji i pomp ciepła tzw f-gazy.\

Oferta - Fgazy

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów.
Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, fgazy.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń w CRO ?
 Tel 502-032-782
http://ekobroker.pl/