poniedziałek, 29 grudnia 2014

Przegląd ekologiczny, tel 502-032-782, usługi wykonania i sporządzenia przeglądu ekologicznego

Przegląd ekologiczny to ocena faktycznego oddziaływania na środowisko działalności już prowadzonej. Organ ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia okoliczności negatywnego oddziaływania na środowisko np: przekroczenia hałasu, złej gospodarki odpadami, może nakazać przedsiębiorcy wykonanie przeglądu ekologicznego. Nakaz, wezwanie do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego wydawany jest w formie decyzji administracyjnej. http://www.youtube.com/watch?v=uAWvc0XK2H8, tel 502-032-782 http://www.omegaplus.home.pl/przegladekologiczny/

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Karta informacyjna przedsięwzięcia, tel 502-032-782, przygotowanie, opracowanie, sporządzenie

Wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782,

przygotowanie karty informacyjnej niezbędnej do uzgodnień środowiskowych i prowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji, elektrowni, warsztatu, budowy drogi, zbiornika wodnego. Napisanie karty informacyjnej przedsięwzięcia budowy domu, zakładu przemysłowego, magazynu, parkingu, garażu. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji wymagana jest w większości inwestycji przebudowy, modernizacji, remontu. Przygotowanie informacji do zamieszczenia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stacji obsługi, oczyszczalni oraz przebudowy, remont i modernizacja. Cena wykonania usługi jest zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji i jest ustalana indywidualnie.http://www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/

niedziela, 14 grudnia 2014

Wezwanie z ochrony środowiska, tel 502-032-782, opłata środowiskowa 2015, raport roczny, za odpady

Kontrola organów ochrony środowiska może dotyczyć szerokiego zakresu działania firmy związanego z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Oferujemy pomoc, przygotowanie odpowiedzi na wezwanie z urzędu, Wydziału Ochrony Środowiska, do przedłożenia, uzupełnienia dokumentacji i innych spraw z zakresu ochrony środowiska. Wezwanie może dotyczyć, przedstawienie opłat za korzystanie ze środowiska 2015 i zaległych, raportu kobize, sprawozdania rocznego z odpadów, pozwoleń , decyzji środowiskowych w związku z korzystanie firmy ze środowiska. Dowiedz się jakie obowiązki z ochrony środowiska musi spełnić firma, zanim dostaniesz wezwanie i Wydziału Ochrony środowiska. http://www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/ tel 502-032-782

niedziela, 7 grudnia 2014

środa, 3 grudnia 2014

Sprawozdanie roczne z odpadów, 2015, zestawienie odpadów, tel 502-032-782, gospodarka odpadami

Prowadzenie spraw z ochrony środowiska w firmie, tel 502-032-782,Zasady gospodarki odpadami:- zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu. - gospodarka odpadami zgodne z zasadami ochrony środowiska. - unieszkodliwiania odpadów z godnie z zasadami ochrony środowiska.http://www.omegaplus.home.pl/gospodarkaodpadami/Sprawozdania z odpadów. Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska., sprawozdania z odpadów, tel 502-032-782,http://ekobroker.pl/gospodarka-odpadami/http://ekobroker.pl/
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk, Bydgoszcz, Lublin, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak ustalić wyskość opłat środowiskowych ?

Jak ustalić wysokość opłaty środowiskowej ? Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnieść ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 284 ust. 1 ustawy POŚ) Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z urządzeń mobilnych np. ze środków transportu należy wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. tel 504-746-203, http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowewarszawa/