niedziela, 31 sierpnia 2014

Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782,

oferujemy przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782,

wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia dla planowanych inwestycji. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia umożliwi ocenę zagrożeń ze strony przedsięwzięcia na środowisko i jest niezbędnym etapem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obszar działania. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. http://ekobroker.pl/oferta/karta-informacyjna-przedsiewziecia/

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

opłaty środowiskowe 2014

obliczanie opłat środowiskowych 2014 nadchodzi czas zbierania danych do opłat środowiskowych za samochody, kotły, maszyny robocze oraz instalacje. Jeśli danych jest dużo, warto podsumować półrocze już dziś. W marcu, kiedy nadejdzie termin wykonania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2014, będzie mniej pracy przy kompletowaniu danych na temat paliw. http://omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/

sobota, 23 sierpnia 2014

Zaległe opłaty środowiskowe, tel 502-032-782, obliczanie opłat środowiskowychj za lata poprzednie,

Zaległe opłaty środowiskowe, obliczanie opłat środowiskowych za lata poprzednie, Ważne informacje. Przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania się za korzystanie ze środowiska w danym roku kalendarzowym. Jeśli w poprzednich latach w swojej działalności emitowali do środowiska gazy, pyły etc., korzystali z wód, a nie rozliczali się z tego, to powinni uregulować zaległości. Ulegają one przedawnieniu dopiero po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej płatności Wyliczając zaległe opłaty, pamiętajmy że bierze się pod uwagę stawki i wzory obowiązujące za konkretny rok, którego dotyczy rozliczenie. Naliczanie opłaty za korzystanie ze środowiska. tel 502-032-782 http://ekobroker.pl/

środa, 20 sierpnia 2014

Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach

Jest już nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek baterie lub akumulatory oraz zajmujący się ich recyklingiem, będą musieli sporządzać sprawozdania o masie przedmiotów wprowadzonych do obrotu. Z tym, że nie trzeba będzie podawać liczby, a jedynie rodzaj i masę.
Sprawozdania będą przekazywane marszałkowi województwa. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015.

czwartek, 14 sierpnia 2014

piątek, 1 sierpnia 2014

audyt zewnętrzny - nowy obowiązek recyklera od 2016 r.

Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzają m. in. obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, przetwarzających powyżej 400 Mg odpadów opakowaniowych rocznie, a także przedsiębiorców, którzy eksportują odpady opakowaniowe lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów o masie przekraczającej 400 Mg rocznie.
Na stronie Ministerstwa Środowiska można przeczytać więcej: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/21920_nowe_przepisy_w_zakresie_gospodarki_opakowaniami.html