poniedziałek, 5 lutego 2018

Baza danych o odpadach, jak zarejestrowac firmę, tel. 502-032-782. Zgłoszenie zakładu, wypełnienie wniosku, Baza danych o środowisku. Sprawozdania z odpadów.

Uwaga nowy obowiązek dla firm, zakładów, podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami: Ministerstwo Środowiska poinformowało o uruchomieniu strony internetowej poświęconej BDO – internetowej bazy danych o odpadach, której zadaniem będzie między innymi usystematyzowanie obrotu gospodarki odpadami. Dostępna jest internetowa baza danych o odpadach. Kto podlega obowiązkowemu wpisu do Bazy danych o odpadach? Obowiązkowi wpisu do rejestru NA WNIOSEK w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru z zakresu ustawy o odpadach podlegają: wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, transportujący odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednicy w w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i 3 lub z urzędu, posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, Prowadzący zakłady recyklingu statków.
Przedsiębiorco pamiętaj Działalność w ww. zakresie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru. Zgodnie z ustawą o odpadach w BDO będą gromadzone informacje dotyczące wielu sektorów związanych z gospodarką i obrotem odpadami. Baza będzie zawierać m.in. informacje o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach a także dane dotyczące odpadów z nich powstających. Kolejną nowością będą również dane związane z osiąganymi poziomami zbierania, odzysku, recyklingu. Baza będzie też również dla przedsiębiorców platformą do prowadzenia ewidencji odpadów, będzie obejmować wszystkie podmioty zobowiązane do jej prowadzenia oraz będzie zawierać dane na temat sposobu ich zagospodarowania. Wniosek rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie z rejestru. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do BDO ? Kto powinien złożyć sprawozdanie. Wzór złożenia wniosku jest dostępny na stronie bazy danych o produktach i opakowaniach liczy aż 59 stron. Jak wypełnić zgłoszenie ? Oferujemy obsługę firmy w zakresie sprawozdawczości środowiskowej Założenie konta w imieniu zakładu, Rejestracja firmy bazie danych od odpadach, Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie Obsługa bieżąca firmy, aktualizacje złożonych już wniosków. Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy. Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków. Ewidencja kart przekazania odpadów. pytania, problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu, Cena wykonania zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu. rejestracja zakładów, Cennik usługi do uzgodnienia. Ochrona środowiska. Ekobroker tel. 502-032-782 Obsługujemy klientów z wszystkich województw: dolnośląskie, Wrocław, kujawsko-pomorskie, Toruń, Bydgoszcz, lubelskie, lublin, lubuskie, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, łódzkie, Łódź, małopolskie, Kraków, mazowieckie, Warszawa, opolskie, opole, podkarpackie, Rzeszów, podlaskie, Białystok, pomorskie, Gdańsk, śląskie, Katowice, świętokrzyskie, Kielce, warmińsko-mazurskie, Olsztyn, wielkopolskie, Poznań, zachodniopomorskie, Szczecin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz