wtorek, 19 stycznia 2021

Mobbing w pracy , jak reagować, pomoc cennik tel. 504-746-203. Zachowania nieakceptowalne w firmie, dyskryminacja, wzór pisma, konsultacje, porady indywidualne.

 

Jak napisać pismo do pracodawcy w sprawie mobbingu. Wzór pisma dostępny w internecie nie zawsze odpowiada konkretnej sytuacji. Jak w oparciu politykę antymobbbingową w firmie przygotować uzasadnione merytorycznie zgłoszenie? Gdy w Twoim zakładzie pracy wobec Ciebie dochodzi do zachowań nieakceptowalnych w postaci dyskryminacji i zamierzasz walczyć o swoje prawa, warto skorzystać z pomocy w przygotowaniu właściwego pisma zawierające materiał dowodowy dla ewentualnej późniejszej sprawy w sądzie, tak by dla sądu stanowił istotny dowód w sprawie. Zanim zdecydujesz się skorzystać z usług podmiotów takich jak  kancelaria prawna , czy prawnik, sprawdź czy możesz doprowadzić do zaprzestania mobbingowi w pracy stosując prawa wynikające z Kodeksu Pracy.

Droga postępowania prawnego poprzez Sąd to ostateczność, korzystaj ze swoich praw!

Przeciwdziałanie nieakceptowalnym zachowaniom.

Pomoc przedsądowa a prawo pracy.

Zjawisko mobbingu i dyskryminacji w pracy.

Jak walczyć z nieakceptowalnymi zachowaniami w firmie, jak na przykład zastraszanie i nękanie.

Czy są działania, które można podjąć przed zgłoszeniem wyżej wymienionych sytuacji?

Czy pracodawca ma obowiązek podjąć przeciwdziałanie i w jaki sposób powinno być ono realizowane.

Czy wiesz, że jest to rodzaje przemocy stosowanej w miejscu pracy, stosowanym przez osoby, kolegów, przełożonych oraz podwładnych. Można więc powiedzieć, że jest to zjawisko dręczenia psychicznego. Polegać ono może na zachowaniach wobec pracownika, które są nieetyczne. Zjawisko, może dotyczyć pojedynczej osoby ale także grupy pracowników.

Konsekwencją tych sytuacji może być powstanie problemów w codziennym funkcjonowaniu w życiu prywatnym i zawodowym.

Podsumowując są to działania, zachowania wobec pracownika polegające na trwałym uporczywym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jaki określeniami można  inaczej zdefiniować to zjawisko:

Przemoc psychiczna, obraźliwe, mściwe zachowanie złośliwe lub upokarzające, dręczenie psychiczne, nieetyczne zachowanie .

Czy wiesz że według klasyfikacji 45 Heinza Leymanna  jest cech działań mobbingowych,  między innymi.

Ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się,

Stałe przerywanie wypowiedzi.

Reagowanie na wypowiedzi ofiary krzykiem, pomstowaniem.

Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy, życia osobistego.

Napastowanie przez telefon.

Stosowanie gróźb ustnych i pisemnych.

Prezentowanie ofierze poniżających i obraźliwych gestów.

Stosowanie aluzji,  brak wypowiedzi wprost.

Traktowanie jak powietrze, lekceważenie.

Mówienie, źle za plecami danej osoby

Rozsiewanie plotek.

Podejmowanie prób ośmieszenia.

Przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w celu zaszkodzenia poszkodowanemu.

Innym zjawiskiem w miejscu pracy jest dyskryminacja. Marginalizacji czyli wykluczenia społecznego.

Może się to objawić jako traktowaniem jednej osoby, w porównywalnej sytuacji mniej przychylnie ze względu na przykład na określoną cechę. Innymi przykładem może być nierówne traktowanie  pracowników i nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami.

Dotyczyć może:

Nierównego  traktowania w zakresie stosunku pracy, zatrudnienia, a także awansowania czy możliwości podnoszenia kwalifikacji, dostępu do szkoleń w tej same lub porównywalnej sytuacji  ze względu na płeć, wiek, przekonania polityczne,  przynależność związkową.

 Mobbing. Pomoc, porady i ekspertyzy, przygotowanie pisma.

Cena usługi. Tel. 504-746-203

http://omegaplus.home.pl/mobbing-pomoc/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość.
środa, 4 listopada 2020

Wsparcie projektu ochrona środowiska tel.504-746-203, analiza, ekspertyza inwestycji.

 

Wsparcie projektu ochrona środowiska tel.504-746-203, analiza, ekspertyza inwestycji.

 Doradztwo prawne oraz sporządzanie ekspertyz, opinii z zakresu ochrony środowiska. Sprawdzenie i analiza projektów aktów prawnych. Szkolenia indywidualne. Audyt środowiskowy w firmie. Budowa inwestycja, karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport środowiskowy. Ochrona przyrody,  odpady, emisja, ochrona przed hałasem i drganiami, oddziaływanie dynamiczne na budynki i ludzi w budynku.

Szkody w środowisku, sprawdzenie, opinie i ekspertyzy. Przygotowanie odwołania od decyzji środowiskowej. Sąd a prawo ochrony środowiska. Doradztwo oraz konsultacje prawne. Prawo dla sądu w ochronie środowiska.

Cennik. Tel. 504-746-203

http://ekobroker.pl/

 Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość


 

niedziela, 18 października 2020

BDO dla firmy budowlanej. Tel. 504-746-203. Wykonanie raportu i sprawozdania, cena

 

Czy Twoja firma powinna być w BDO ?

Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie z odpadów.

Baza Danych o Odpadach, krok po kroku.

Logowanie do systemu.

Wypełnienie wniosku.

Zgłoszenie do BDO, rejestracja podmiotu w bazie, wpis do Bazy danych o odpadach.

 

W zakresie gospodarki odpadami w firmie oferujemy:
Uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
Sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach.

Sprawozdanie roczne z wytworzonych odpadów.
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.

Porady, Pytania, problemy, rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.
Obsługa bieżąca firmy z odpadów, sprawozdania do urzędu z ochrony środowiska.
Ewidencja, kart przekazania odpadów.
Szkolenia indywidualne.

Wykonanie sprawozdania, pomoc.

Firma budowlana jeśli wytwarza odpady podlega w określonych przypadkach rejestracji w BDO.

Baza Danych o Odpadach umożliwia prowadzenie ewidencji, wykonanie sprawozdania z wytworzonych odpadów. Raport z odpadów. Obsługa dokumentacji i prowadzenie sytemu, rejestracja firmy i zgłoszenie ramach BDO.

Pomoc w zakresie ochrony środowiska.

Cennik usługi tel. 504-746-203,

http://ekobroker.pl/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość.

 

czwartek, 17 września 2020

Oczko plus, tel. 504-746-203. Program Moja woda, dofinansowanie. Zbiornik na wodę.

 

Oczko plus, tel. 504-746-203. Program Moja woda, dofinansowanie.

 Dotacja do programu moja woda. jak uzyskać dotacje i wypełnić wniosek, tel. 504-746-203. Pomoc w zdobyciu dofinansowania w ramach oczko plus.

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak: -przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, - zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny. Dofinansowanie dla osób prywatnych w formie dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł. Moja Woda, dotacja. Uzyskanie dofinansowania do programu oczko plus.

Dopłata to programu nasza woda, na zatrzymanie deszczu spływającego z działki i budowę zbiornika retencyjnego dla domu jednorodzinnego.

 

Pomoc w wypełnieniu wniosku, porady i instrukcja. Uzyskanie dotacji rządowych dla osób fizycznych. Można uzyskać Do 80% poniesionych kosztów i nie więcej niż 5 000 zł.

Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek ?

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę zbiornika ?

Do kiedy należy złożyć wniosek, jaki jest termin ?

Napisanie wniosku. Jak uzyskać dopłatę ?

Gdzie mogę pobrać,  uzyskać wniosek o dofinansowanie?

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?

Jaki jest czas i termin na realizację przedsięwzięcia, budowy zbiornika do złapania deszczówki ?

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać dotacje ?

Kiedy wypłacana jest dotacja oraz pożyczka?

Ile mogę dostać dotacji ?

Co to są koszty  kwalifikowalne ?

Pomoc w wypełnieniu wniosku.

Jak złożyć wniosek?

Kto może skorzystać z programu ?

Dofinansowanie do łapania deszczówki. Instrukcja wypełnienia wniosku.

Napisanie wniosku oczko plus, moja woda - pomoc.

Cena usługi: Tel. 504-746-203

http://ekobroker.pl/

 

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość. moja woda, oczko plus, zbiornik na deszcz, dotacja, wzór wniosku, pomoc

moja woda, oczko plus, zbiornik na deszcz, dotacja,  wzór wniosku, pomoc, program, retencja, złap deszczówkę, zbiornik na deszcz, wzór wniosku.